Tuotteet

LabroTek Oy tarjoaa luotettavat mittaus- ja testausratkaisut seuraaville alueille:

 • NMR – spektrometrit
 • Viskosimetrit ja reometrit
 • Signaali ja spektrianalysaattorit
 • Korroosio- ja suolasumukaapit sekä testisuolat
 • Olosuhdekaapit, sääkaapit  sekä kasvatuskaapit ja kasvtushuoneet
 • NDT/NDE tekniikalla materiaalien paksuuden mittauslaitteet ( pinnoite ja maalien kerrospaksuus, materiaali paksuudet jne )
 • Kasvien ja juuriston tutkimuslaitteet ja skannerit
 • Kalibrointikaapit
 • Lämpökaapit, inkubaattorit, kuivausuunit
 • Lämmönjohtavuuden mittauslaitteet
 • Aineenkoestuskoneet, veto-puristus- sekä taivutus
 • Monikaasutestauslaitteistot sekä IPX tiiveystestaus ( vesi, pöly )
 • UV, XENON ja SOLAR testikaapit
 • Täristimet, täristinohjaimet sekä kiihtyvyysanturit ja kaapelit
 • EMC- ja RF testauksen mittalaitteet, ja kaikki suojausmateriaalit- komponentit, sekä RF-safety mittalaitteet
 • AC/DC kuormat -ja ohjelmoitavat teholähteet
 • Pakkaustestauksen ja seurannan ratkaisut ( mukaan lukien kuljetusloggerit ja anturit )
 • Värinmittauksen mittalaitteet
 • Strobot, endoskoopit, videoskoopit
 • Tekstiilien palo ja turvallisuus testausratkaisut
 • Tutkalaitteet  ELVIRA (  Drone/C-UAV ) sekä Drone-UAV laitteiden häirintälaitteet ”  jammerit ”
 • Sisä- ja ulkoilmanlaadun mittauslaitteet
 • Säteilymittarit ( RF-safety )

 

 • Mittaus- ja testauslaitteiden vuokraus palvelut

 

 

Valitse tuoteryhmä