Ilmanlaadun mittaaminen

"Onneksi häkkilinnut kaivoksissa ovat historiaa"

Vaikka maailma on pikkuhiljaa siirtymässä kohti puhdasta energiaa ja saasteiden vähentämistä, on ilmanlaadun tarkkailu edelleen maailmanlaajuisesti korkealla prioriteetillä. Alalla on pitkään ollut käytössä laajoja mittausverkkoja ja valvontaa. Anturiteknologia on aikaisemmin ollut liian puutteellista, eikä sillä ole pystytty saavuttamaan hyväksyttävän tarkkoja tuloksia haastavissa oloissa.

Modernit ja uudet luotettavat mittausjärjestelmät ovat jo pitkään olleet käytössä ja niiden tieto on reaaliaikaista ja nopeaa.

Ilmanlaadun mittaus- ja seurantasuunnitelmat sekä mittalaitteiden, asemien ja tiedonkeruujärjestelmien asennukset onnistuvat palveluina kauttamme.

Puolueetonta tietoa sisäilmanlaadusta voi lukea lisääa Sisäilmanyhdistyksen sivuilta.

Ratkaisut ilmanlaatumittaukseen

Kumppanimme ilmanlaatusensoreissa ja laitteissa on AEROQUAL Heidän missionsa on tehdä ilmanlaadun tarkkailusta kustannustehokasta ja yksinkertaista. Tämä erottaa heidät muista, ja siksi olemmekin valinneet heidät yhteistyöhön ihan maapallon toiselta laidalta Uudesta Seelannista asti. Myymme, rahtaamme ja huollamme myymämme laitteet Suomessa seuraavilla aloilla:

 • Ulkoilman tarkkailu
 • Sisäilman tarkkailu
 • Otsonitarkkailu
 • CO 2 tarkkailu
 • Kiinteät ja kannettavat mittalaitteet
 • Ohjelmistot

Jos haluat tietää lisää aloista, jatka lukemista.

Voimme mitata mm. seuraavia ilman epäpuhtauksia laitteillamme:

 • hengitettävät hiukkaset, katupöly (PM10)
 • pienhiukkaset (PM2,5)
 • typen oksidit (NO, NO2, NOx)
 • otsoni (O3)
 • rikkidioksidi (SO2)
 • hiilimonoksidi (CO)

Vuokraamme mittalaitteita myös projekteihin, pyydä lisätietoja meiltä !

Ulkoilman laaduntarkkailu

Ihmiset, yritykset ja valtiot kaikki haluavat tietää paikallisen ilman saasteista. Ratkaisumme on edullinen ja luotettava, koska klassisiin ilman laatumittareihin verrattuna sensoriteknologia on todella yksinkertaista.

Ulkoilmasensorimme on laajalla käytöllä kaupunkien ilmanlaatumittareina, moottoriteiden saastetarkkailussa ja teollisuudessa kuten kaivoksilla hallitsemassa päästöjä ja tyydyttämässä tarkkailijoiden vaatimukset.

Tuotteet ulkoilman tarkkailuun

Dust sentry PM10 Dust Monitor

Tämä kustannustehokas PM10 tarkkailulaite antaa sinulle jatkuvaa reaaliaikasta mittausdataa. Laite on tarpeeksi kompakti, ja helposti siirrettävissä. Yksikössä on integroitu tietokone, suojakotelo ja pitkiin mittauksiin soveltuva muisti, johon voi kerätä vaikka 20 vuoden mittausdatan.

Käyttökohteisiin kuuluu muun muassa:

 • Teollisuuskohteiden valvonta
 • Tienvierustat
 • Rakennuspölyn tarkkailu
 • Tutkimus- ja konsultointiprojektit

AQM 65 Ambient Air Monitoring Station

Tämän mittausaseman avulla voit jatkuvasti mitata jopa kymmentä eri ilmansaastetta ja kymmentä ympäristöparametria samanaikaisesti. Kaikki tallennetaan laitteen lokiin, josta data voidaan noutaa internetin välityksellä tarpeen vaatiessa.

Käyttökohteisiin kuuluu:

 • Kaupunkien ilman laadunvalvonta
 • Tienvierustat
 • Teollisuuskohteet
 • Ympäristövaikutusten arviointi

PM10 / PM2.5 Portable Particulate Monitor

Käsikäyttöinen malli PM10 ja PM2.5 yhtäaikaisiin mittauksiin. Voit seurata 30 eri saastetta yhtä aikaa. Toimii hyvin haastavissa kenttäoloissa automaattisen kosteuskompensoinnin ja aktiivisen tuuletusteknologian ansiosta.

Käyttökohteet:

 • Ilmanlaatumittaukset
 • Tunnettujen ongelmakohtien kenttämittaukset
 • Sisäilman tarkkailu
 • Henkilökohtaisen altistumisen tarkkailu

Lisää tuotteita

Täysi lista tuotteistamme löytyy täältä.

Sisäilman laatu

Laitteidemme avulla voit mitata sisäilman laatua ppb:ssä, eli parts per billion tarkkuudella.

SM70 – Fixed Indoor Air Quality Monitor

Tämä laite tarkkailee jatkuvasti sisäilman laatua. Monitori näyttää kaasujen määrät, ja voit asettaa hälytysrajoja eri kaasupitoisuuksille.

Käyttökohteisiin kuuluu:

 • Vuotojen havaitseminen
 • Henkilökunnan turvallisuuden takaaminen
 • Valmistusprosessien hallinta
 • Sisäilman laaduntarkkailu

Lisää tuotteita löytyy täältä.

Otsonimittaukset ja hallinta

Korkealla stratosfäärissä otsoni on hyväksi. Täällä maan pinnalla ei niinkään. Otsoni aiheuttaa vahinkoa keuhkoille ja kasveille. Laitteemme voivat tarkkailla otsonin määrää ilmassa. Tässä meidän suosikkivalintamme:

Portable Ozone Monitor Series 500

Laite istuu käteesi mukavasti ja on yhteensopiva neljän eri otsonisensorisarjan kanssa. Automaattinen lokitoiminto ja hälytin tekevät laitteesta luottokumppanin työoloihin, joissa otsonialtistus on riskitekijä. Muita käyttökohteita:

 • Prosessinhallinta
 • Vuotojen tunnistus
 • Sisäilman tarkkailu

Fixed Ozone Monitor Series 900

Tämä kompakti, kiinnitettävä tarkkailulaite tulee valmiin ripustuskehikon kanssa. Voit verkostoida laitteita ketjuksi ja tarkkailla useita paikkoja samanaikaisesti. Series 500 ominaisuuksien lisäksi tämä laite on erinomainen vaihtoehto otsonigeneraattoireiden valvontaan.

Lisää otsonitarkkailun työkaluja löydät täältä.

Ota yhteyttä