Aineenkoestuskoneet

"Paljonko tuota kuminauhaa voi venyttää rikkomatta sitä?"

Materiaalitestaus tai aineekoestus tarkoittaa materiaalien ominaisuuksien selvittämistä altistamalla materiaali ulkoisille kuormille ja voimille. Kun haluat valita oikeat materiaalit tai testata valmiin tuotteesi laatua, niin mekaaninen testaus on yksi tärkeistä testauksen alueista. Esimerkiksi testauksesta mm. erilaisten rakenteiden ja komponenttien mekaaninen toimivuus, staattisen ja dynaamisen lujuuden sekä väsymiskestävyyden testaukset.

Vetokoneet / aineenkoestuskoneet  ja ratkaisut

Vetokoneet tulevat WANCE groupilta. Wance on valmistanut mekaanisen testauksen laitteita jo yli 25 vuotta, sekä toimittanut testilaitteita satoja Eurooppaan sekä Pohjoismaihin. Referenssi toimituksia löytyy myös Suomesta useita.

Wance:n vetokoneita/aineenkoestuslaitteita voidaan käyttää kaikkien materiaalien mekaanisten ja dynaamisten ominaisuuksien määrittämiseen.  Testausalueita ovat mm. veto-, puristus-, leikkaus- ja taivutuslujuudet. Laitteilla voidaan tehdä myös sykliä testauksia materiaalin väsymisominaisuuksien määrittelyyn.

Meillä on myytyihin aineenkoestus- vetokoneisiin varastossamme Espoossa kaikki varaosat sekä tarvikkeet.

Tarjoamme asennukset, voimakennojen kalibroinnit ja laitteidenhuollot kaikille mekaanisen testauksen laitteille.

 • Sähköiset ja hydrauliset vetokoneet
 • Voimakennot, taivutusjigit, laser extensometrit, ja asiakkaiden piirustuksien mukaan tehtävät jigit ja kiinnittimet
 • Hydrauliset -ja tavalliset vetoleuat ja varusteet, tai asiakaskohtaiset jigit ja kiinnikkeet piirustuksien mukaan
 • Heiluri- ja pudotusiskulaitteistot
 • Sulaindeksilaitteet
 • Puristuslaitteet, taivutuslaitteet, vetolujuuslaitteet
 • HDT/VICAT laitteistot
 • Hydrostaattiset painelaitteistot

 

Vetokoneiden kiinnitystarvikkeet asiakaskohtaisesti piirustuksien mukaan valmistettuna tai ao. standardien mukaan.

( mm. ISO, ASTM, EN, GOST, DIN, AiTM, TAPPI, BS, UNI jne )

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: TH240k-S20-2Ko-EBP.JPG Description: TH238.jpg

Millaisen aineenkoestus/vetokoneen tarvitset?

Haluamme varmistaa, että saat aina tarpeitasi vastaavat laitteet. Tästä huolimatta kannattaa miettiä seuraavia kysymyksiä:

 • Tarvitaanko testeissäsi 1N vai 1000 kN voimaa?
 • Suoritetaanko testit erikoisolosuhteissa? Tietyssä lämpötilassa, kovassa pakkasessa tai korkeissa lämpötilassa – ja haetaanko mahdollisesti nopeaa lämpötilan muutosta testinaikana ?
 • Mitkä ovat mahdolliset standardit, jotka tulee täyttää testauksen osalta?

Muutamia alueita aineenkoestuslaitteille:

Väsyminen

Tietokoneet eivät pysty aina ennustamaan materiaalien sisäisiä pieniä vikoja ja säröjä. Tästä johtuen tietokonemallit ovat pahamaineisen epätarkkoja ennustamaan väsytettävien osien kestävyyttä.

Väsymiskokeiden tarkoitus on hankkia luotettavaa käytännön tietoa väsyttävien rasitusten vaikutuksista materiaaleissa ja osissa. Tuloksista saadaan tärkeää tietoa muun muassa seuraavista seikoista:

 • Milloin väsymisrasitus saa aikaisimmillaan aikaiseksi niin isoja säröjä, että ne voidaan havaita paljaalla silmällä?
 • Kauanko säröjen ilmaantumisen jälkeen kestää, ennen kuin säröt johtavat esimerkiksi vakaviin rakennevaurioihin ?

Vetokokeet

Vetokokeilla selvitetään, paljonko voimaa tarvitaan vetämään kappale epämuodostuneeksi tai rikki. Esimerkiksi köydet, vaijerit, rakenneteräkset ja puiset rakennusmateriaalit testataan huolellisesti vetokestävyyden osalta, koska vetokokeiden tuloksista voidaan suoraan laskea monia muita materiaalin ominaisuuksia. Vetokestävyydessä on kaksi tärkeää aluetta:

 • Milloin kyseinen osa alkaa selvästi muuttaa muotoaan vedon vaikutuksesta?
 • Milloin kyseinen osa ei enää pysty palautumaan muodonmuutoksesta, kun vetäminen lopetetaan?

Kovuus

Materiaalien kovuus viittaa materiaalin lävistyksenkestoon. Kovat materiaalit eivät mm. naarmuunnu helposti. Testit toteutetaan timantinmuotoisella terävällä piikillä, joka painetaan materiaalin pintaa kohti. Uppoamissyvyys mitataan ja kovuusarvo lasketaan tuloksesta.

Kuluttajatuotteista löytyy paljon pintoja, jotka ovat vaativia kovuuden suhteen tehokkuuden ja ulkonäön kannalta.

Puristus

Puristuskokeet ovat vetokokeiden vastakohta. Materiaalin tai osan puristaminen kertoo paljonko painamista osa kestää. Tämä testaus on myös erityisen tärkeää hyvin monille erilaisten materiaalien valmistajille ja kehittäjille. Puristuskokeet vastaavat mm. seuraaviin kysymyksiin:

 • Paljonko kyseinen rakenneosa tai komponentti kestää puristusta tietyn pituisena ennekuin stabiliteetti tai rakenne kestävyys menetetään?
 • Paljonko puristusta tarvitaan, jotta muodonmuutokset osassa ovat havaittavissa paljaalla silmällä?
 • Paljonko puristusta tarvitaan, jotta osa ei enää palaudu alkuperäiseen muotoonsa puristuksen jälkeen?
 • Edellä olevaa listaa voi jatkaa helposti pidemmäksikin
Ota yhteyttä