NMR Spektrometrit

"Kuinka paljon rasvaa tarkalleen tässä annoksessa on?"

NMR on lyhenne nuclear magnetic resonance sanayhdistelmästä, ja sen avulla selvitetään atomien ja molekyylien fyysiset ja kemialliset ominaisuudet ja mm. saadaan selville molekyylien kolmiulotteinen rakenne. Kemistit käyttävät tekniikkaa orgaanisten molekyylien tutkimuksessa ja tutkimalla näytteiden puhtautta mm. laadunhallinnassa.

NMR:llä voi analysoida seoksia jotka sisältävät tunnettuja yhdisteitä tai selvittää, mitä tuntemattomia yhdisteitä aineessa on. NMR mittauksella voidaan mm. analysoida proteiinien, oligosakkaroidien ja nukleiinihappojen kaltaisten biologisten molekyylien kemiallista rakennetta ja koostumusta.

NMR on ainoa menetelmä, jolla voidaan ratkaista rakenne sekä kiinteästä, nestemäisestä tai kaasumaisista näytteistä. NMR-spektroskopia perustuu siihen, että magneettisten atomiydinten energiatilat ja ydinten käyttäytyminen magneettikentässä riippuvat herkällä tavalla ydinten fysikaalis-kemiallisesta ympäristöstä ja nämä riippuvuudet näkyvät ydinmagneettisen resonanssisignaalin spektrissä loistavasti sekä luotettavasti.

Helposti siirrettävissä olevat ” mobiilit ” NMR laitteet ja -ratkaisut

Nanalysis on erikoistunut kannettaviin NMR laitteisiin.  Uusin sarja NMReady on ensimmäinen kannettava NMR spektrometri joka ei tarvitse lainkaan jäähdytystä.

Nyt saatat ajatella: ”Hmm. Viimeksi kun näin NMR spektrometrin, se oli valtava tankki jonka käyttöluukulle piti kiivetä tikkaita pitkin. Se oli VALTAVA! Voiko kannettava pöydälle laitettava malli oikeasti toimia?”

Vastaus: Kyllä! Vaikka NMReady- sarjan laitteet painavat vain 25 kiloa, sen sisältä löytyy kaikki vaaditut magneetit, elektroniikka ja käyttöliittymästä vastaava tietokone.

Nopeat toimitusajat tilauksesta ! Huolto ja tuki Suomessa ! Toimitukset kaikkiin pohjoismaihin.

Kannettavien mallien ei ole tarkoitus korvata perinteisiä, isoja NMR laitteistoja, mutta on olemassa monia käyttökohteita joissa kevyempikin tuote ajaa asiansa luotettavasti, ja riittävällä mittaustarkkuudella erinomaisesti.

Pöytämallit sopivat nopeaan tarkastukseen eri tutkimusosastoilla, ja ne ovat helposti ja nopeasti liikuteltavissa paikasta toiseen käyttötarpeen mukaan. Myös käyttökustannukset kannettavissa NMR laitteissamme ovat murto-osa isojen laitteistojen osalta. (siitä puhumattakaan, ettei spektrometri tarvitse omaa huonettaan…):

  • Lääketeollisuus
  • Bioteknologia
  • Reaktiotarkkailu
  • Polymeeritutkimus
  • Biodiesel-tutkimus
  • Opetuskäyttö
  • Ruoka

Miten spektrometri toimii?

Sellaiset atomiytimet, joilla on magneettinen momentti, absorboivat radioaaltoja kun ne laitetaan voimakkaaseen magneettikenttään. Tätä ilmiötä kutsutaan ydinmagneettiseksi resonanssiksi eli lyhennettynä NMR. Jos työnnät kompassin magneetin neulaa sormellasi, niin se onnistuu toki. Mitä kauemmas pohjoisesta pyörität neulaa, sitä enemmän sinun pitää tehdä työtä. Koska protonitkin ovat tavallaan magneetteja, niidenkin + ja – navat osoittavat tiettyyn suuntaan.

Kun laitat ainetta NMR spektrometrin sisään ja spektrometrin magneettikenttä kytketään päälle, protonit (magneetit!) reagoivat uuteen magneettikenttään, ja niiden ”neula” alkaa kääntyä uuden magneettikentän suuntaan. Työ, joka protonien suunnan muutokseen tarvitaan, otetaan uudesta magneettikentästä. Tämä aiheuttaa uuteem magneettikenttään värähtelyn, jonka spektrometri lukee. Tästä sana ”resonanssi” NMR:ssä tulee.

Ota yhteyttä