Säteilymittarit

"Milloin chernobylissä on turvallista käydä?"

Klassinen, ydinaseiden tuottama ionisoiva säteily kuvastaa korkeaa riskiä ja pelkoa. Kaikki tuntevat sen symbolin. Nimi ”ionisoiva säteily” tulee siitä, että säteily on tarpeeksi voimakasta irrottamaan elektronit atomeista ja molekyyleistä törmäyksen yhteydessä.

Todellisuudessa samankaltaista säteilyä on kaikkialla, ja se on täysin normaalia. Säteily on todella vaarallista vain, kun sitä on epäluonnollisen paljon. Ilmakehän ulkopuolella, maan magneettikentän ulottumattomissa, säteilyä on erittäin paljon. Onneksi planeettamme tekee kovasti töitä pitääkseen meidät turvassa. Luonnollisen säteilyn lisäksi ydinvoimalat ja ydinmateriaalien kuljetukset tuottavat säteilyä. Säteilyn lähteisiin kuuluu:

 • Kosminen säteily
 • Louhinta ja öljynporaus
 • Ydinvoima
 • Ydinkokeet
 • Jälkisäteily

Säteily vaikuttaa kemikaaleihin mielenkiintoisesti. Radiolyysi tarkoittaa kemikaalien pilkkoutumista ja reaktioita ionisoivan säteilyn vaikutuksesta. Säteily voi jopa muuttaa metallit pehmeiksi samalla periaatteella: rikotaan materiaalin koostumus atomitasolla.

Ihmisiin säteily vaikuttaa vahingoittavasti. Säteily vaurioittaa kudoksia ja kasvattaa mutaatio- ja syöpäriskiä. Tämän takia säteilyn mittaaminen siellä, missä säteilyä käytetään hyväksi, on todella tärkeää. Säteilyä käyttävät esimerkiksi:

 • Teollisuus
 • Puolustusvoimat
 • Lääketiede
 • Säteilylähteiden kanssa toimivat työntekijät
 • Työolojen tarkkailu
 • Potilasannokset sekä laadunvarmistus terveydenhuollossa
 • Ympäristön säteilymittaukset

Säteilymittauksissa käytettävän mittarin on sovelluttava mitattavana olevan säteilyn mittaamiseen. Lisäksi on huolehdittava, että mittaustulos on riittävän luotettava kyseiseen tarkoitukseen.

Säteilymittauksia on tarpeen tehdä monessa eri paikassa ja monesta eri syystä. Eri tilanteissa mittareille asetetaan erilaisia vaatimuksia niin tarkkuuden kuin muiden asioiden suhteen.

Työolojen tarkkailuun kuuluvat esimerkiksi tarvittavat annosnopeusmittaukset sekä pinta- ja ilmakontaminaatiomittaukset.

Alla vain luottokortin kokoinen versio tarkasta EcotestCard mallista:

– gamma and X-ray radiation individual dose equivalent rate HP(10) µSv/h 0.1…1 000 000;
(1…10 µSv/h; ±20%;10 µSv/h…1 Sv/h; ±10%)
– gamma and X-ray radiation individual dose equivalent HP(10) mSv 0.001…9 999;
±15%
Energy range of detected gamma and X-ray radiation and energy dependence MeV 0.05…6.0;
(0.05…1.25; ±25%)

EcotestCARD

Rannekellon mallinen a-Gent-R seurantalaite, käyttölämpötila -20…+ 50 C(  10 μR/h to 1000 R/h. ) Threshold level values of gamma radiation dose rate:

 • – 100 μR/h;
 • – 1.0 mR/h;
 • – 100 mR/h;
 • – 10 R/h;

 

aGent-R

Altistuminen eri toimialoilla ja erilaisissa työtehtävissä vaihtelee paljon. Myös omilla työskentelytavoilla ja tarvittavia suojavarusteita huolellisesti käyttämällä voi työntekijä vaikuttaa oman altistuksensa määrään.

Radon

Toisinaan myös hengitysilmassa oleva radonkaasu aiheuttaa työntekijöille säteilyaltistusta siinä määrin, että sen määrä on tarpeen arvioida ja määrittää jokaisen työntekijän kohdalla erikseen.

Radonmittaukset on tehtävä mittausmenetelmällä tai laitteella, jolla on STUK:n hyväksyntä.

Säteilymittausratkaisut

Säteilymittarimme tulevat Ecotestilta. Ecotest on valmistanut säteilymittareita jo melkein 30 vuoden ajan. Meiltä saat rahtauksen, asennukset ja huollon kaikenlaisille säteilymittareille:

 • Käsikäyttöiset mallit henkilökohtaiseen käyttöön
 • Henkilökunnan altistusvalvontajärjestelmät
 • Isotooppitunnistimet
 • Aluevalvontajärjestelmät
 • Säteilyluotaimet
 • Valvonta- ja tunnistusjärjestelmät ajoneuvoihin kuten laivoihin
 • Kiinteät portaalijärjestelmät, joka etsii säteilyä esimerkiksi junasta

Jos mikään yllä olevista ei sovellu tarpeisiisi, niin kannattaa ottaa meihin yhteyttä. Kokenut tiimimme voi auttaa.

Miksi ostaisit kädessäpidettävän säteilymittarin?

Jos olet töissä sellaisessa paikassa, jossa säteilyaltistus on todellinen riski, niin haluat varmasti tietää säteilyn määrän kohoamisesta välittömästi. Tuotteemme on suunniteltu tunnistamaan muutokset säteilyssä hyvin nopeasti. Taskumittarimme huomaa vain viidessä sekunnissa, jos gammasäteilyn määrä kasvaa. Henkilökohtaiset laitteet ovat tarpeeksi kompakteja, joten ne mahtuvat taskuun tai ranteen ympärille. Ne siis suojaavat sinua olematta lainkaan tielläsi.

Jos haluat tunnistaa radioaktiivisia aineita, tarvitset isotooppitunnistimen. SPECTRA Isotooppitunnistin on tunnettu säteilyherkkyydestään.

Tuotteemme täyttävät kaikki vaaditut standardit ja määräykset CE:stä alkaen paljon tarkempiin armeijoiden standardeihin.

Miksi kiinteät tarkkailulaitteet ovat tarpeellisia?

Lentokentät, juna-asemat, raja-asemat ja vastaavat haluavat aina varmistaa, ettei radioaktiivista materiaalia tuoda tai viedä maasta laittomasti. Portaalijärjestelmän asennus junaraiteiden tai teiden ympärille tekee säteilevän matkatavaran löytämisestä helppoa ja vaivatonta.

Ota yhteyttä