Värinmittaus ratkaisut

"Kyllä, koiratkin näkevät värejä, mutta eivät kuitenkaan samalla tavalla kuin me."

Toimittajamme on HunterLab jolla on yli 60 vuotta kokemusta laitteiden valmistuksesta

Värimittaukset mahdollistavat värien tarkastelun ihmissilmää tarkemmin. Silmä on hyvä väline värierojen havaitsemiseen tietyllä tasolla, mutta tuotantoa ajatellen silmämääräinen tarkastus ei välttämättä anna tarpeeksi tietoa värieron suuruudesta tai siitä, miten ko. värit eroavat toisistaan.

Spektrofotometrit mittaavat pintojen spektriominaisuuksia, jotka tarkoittavat sitä kuinka paljon valoa pinta heijastaa tai välittää kullakin aallonpituudella. Spektrofotometri on ainoa mittalaite, jolla voidaan eritellä päivänvalossa ja esimerkiksi hehkulampun valossa kuvatun pinnan erilaisuus.

Spektrofotometrin todellinen arvo on siinä, että se pystyy toimimaan densitometrinä ja/tai kolorimetrinä ja sen on laajemmin säädettävissä, kuin kumpikaan näistä. Yleisesti voidaan todeta, että spektrofotometri on värien mittauksen monikäyttöisin työkalu.

Värimittauksella paljon informaatiota

Väriä mitataan värimittarilla, joka antaa numeeriset arvot väreille. Yleisimmin käytettyjä väriarvoja ovat mm. L*a*b*. Kun värille mitataan arvot, eliminoidaan epämääräisyys värien kuvaamisesta. Näin voimme laskea ja tallentaa eri mittausten välinen ero, väriero.

Numeroarvoista nähdään värierojen suunnat, onko kyse vaaleuden muutoksesta värin pysyessä samana, vai onko värisävyssä eroa.

Värimittausratkaisumme

Värimittauslaitteemme tulevat Hunterlabilta. Hunterlab on jo pitkään tehnyt markkinoiden luotettavimmat mittalaitteet.

  • Käsikäyttöiset
  • Pöytämallit
  • Online mallisto – reaaliaikaisia mittaustuloksia tuotantoprosessista

Tästä linkistä muutamia käyttökohteita ja sovelluksia ” sovellukset ”

Pöytämallistoamme:

Uusin innovatiivinen AGERA on julkaistu, tästä lisätietoja AGERA

Agera Spectrophotometer

 

UUSI AEROS VÄRINMITTAUKSIIN. Markkinoiden ainoa malli  jossa mittaus tapahtuu ilman kosketusta mitattavaan kohteeseen.

Lisätietoja klikkamalla tästä ” AEROS ”

 

Aeros Spectrophotometer

 

Benchtop Spectrophotometers

ColorFlex EZ Coffee Spectrophotometer

UltraScan VIS Spectrophotometer

Kannettavat mallimme:

 

Portable Spectrophotometers       

 

Online-versiot tuotantoon nopeaan ja realiaikaisiin mittauksiin:

 

On-Line Spectrophotometers

Vie siis laaduntarkkailu seuraavalle tasolle! Nämä spektrofotometrit mittaavat tuotantolinjaasi reaaliajassa ilman kontaktia tai tuotannon hidastuksia.

 

 

Ota yhteyttä