Huoltopalvelut

LabroTek Oy:n huolto sekä kalibrointipalvelut Suomessa:

Palvelumme:

LabroTek Oy vastaa kaikkien maahantuomiensa olosuhdesimulointi sekä mittaus- testauslaitteiden huolloista sekä kalibroinneista Suomessa.

Huolto- ja ylläpitosopimukset tehdään erikseen, jossa määritellään sopimuksen sisältö ja vasteajat sekä pituus.

( Tarvittaessa teemme myös muiden merkkien vuosihuoltoja sekä korjauksia. ( esim. LDS (B&K), TIRA )

 

Päivitykset ja muut asiakaskohtaiset muutostyöt.

Huoltotehtävissä työskentelevillä henkilöiltämme löytyvät kaikki lakisääteiset (TUKES) sertifikaatit kylmäaineiden kanssa tehtävään työskentelyyn (mm. vuototarkastukset, EU-direktiivi 517/2014 , suora- ja epäsuoratarkastus ) sekä sähkölaitteiden kanssa työskentelyyn vaadittavat lakisääteiset luvat (TUKES). Työturvallisuuskortit ovat luonnollisesti voimassa kaikilla työntekijöillä.

Huom !

Mikäli asiakas käyttää maahantuomiemme olosuhdesimulointi- ja mittauslaitteiden takuun aikana, muun kuin LabroTek Oy:n kirjallisesti erikseen hyväksymää huoltoa tai korjaajaa, päättyy takuu välittömästi.

Tämän jälkeen kokonaisvastuu korjauksista siirtyy asiakkaalle sekä huoltoa tehneelle yritykselle ilman erillistä ilmoitusta.

Olosuhdesimulointi- ja mittauslaitteiden elinkaariajattelumme

LabroTek Oy:ssä ajattelemme olosuhdesimulointi sekä mittaus- ja testauslaitteiden elinkaarta yhtenä kokonaisuutena. Säännöllinen huolto ja laitteista huolehtiminen takaa vuosikymmenien käyttöiän ja investointien kannattavuuden. Tarjoamme asiakkaiden halutessa ylläpitosopimukset kaikkiin maahantuomiimme olosuhdesimulointi sekä mittaus- testauslaitteisiin.

 

 

Ota yhteyttä