Huoltopalvelut

LabroTek Oy:n huolto- ja kalibrointipalvelut Suomessa:

LabroTek Oy vastaa kaikkien maahantuomiensa olosuhdesimulointi sekä mittaus- ja testauslaitteiden huolloista sekä kalibroinneista itsenäisesti Suomessa.

Muissa Pohjoismaissa ja Baltiassa toimimme erikseen valtuuttamiemme huoltokumppaneiden kanssa yhteistyössä kanssa.

Huolto- ja ylläpitosopimukset tehdään erikseen asiakkaan toivoessa. Näissä määritellään yhdessä asiakkaan kanssa tarkemmin sopimuksen sisältö, vasteajat sekä sopimuksen pituus sekä kustannukset.

( Vuosihuollot, korjaukset alkuperäisillä omien merkkien lisäksi myös  ( LDS (B&K).

Huoltotehtävissä työskentelevillä henkilöiltä löytyvät kaikki lakisääteiset (  TUKES ) sertifikaatit kylmäaineiden kanssa tehtävään työskentelyyn (mm. vuototarkastukset, EU-direktiivi 517/2014 , suora- ja epäsuoratarkastus ) sekä sähkölaitteiden kanssa työskentelyyn vaadittavat lakisääteiset luvat (TUKES).

Työturvallisuuskortit voimassa kaikilla työntekijöillä.

Huom !

Mikäli asiakas tekee korjauksia tai muutoksia maahantuomiimme olosuhdesimulointi- ja mittauslaitteisiin ilman LabroTek Oy:n  antamaa kirjallista lupaa, päättyvät kaikki laitteiden takuut sekä maahantuojan vastuut välittömästi.

Tässä tapauksessa kokonaisvastuut laitteista ja laitteiden käytöstä siirtyvät asiakkaalle sekä mahdollisesti huoltoa tehneelle yritykselle automaattisesti.

Kaikista huoltotoimenpiteistä sovitaan aina kirjallisesti LabroTek Oy:n kanssa etukäteen. 

 

 

Ota yhteyttä