Rekisteriseloste

Tämä on LabroTek Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 25.05.2018. Viimeisin muutos 15.02.2024.

LabroTek Oy:n postitusrekisteriseloste:

Rekisterinpitäjä

LabroTek Oy
Kiilakiventie 1, 90250 Oulu
+358 44 – 201 7001
Y-tunnus: 2789881-8
info(at)labrotek.com

Rekisteriin liittyvät kyselyt

Vastaamme 2 kk:n kuluessa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin.

Yhteydenotot puhelimitse: +358 44 201 7001 tai sähköpostitse info(at)labrotek.com.

Rekisterin nimi ja tietojenkäsittelyn peruste

LabroTek Oy:n postituslistarekisteri, johon on merkitty listalle liittyneet uutiskirjeen tilaajat. Rekisteröinnin perusteena on suostumus, jonka rekisteriin liittyvä itse antaa aktiivisesti hyväksymällä tilauksen ja liittymisen rekisteriin.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Uutiskirjeen toimittaminen tilaajille.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja rekisteriin liittyneistä: sähköpostiosoite.

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin liittyneen ilmoittamat tiedot.

Tietojen luovutus ja poistaminen

Rekisterin sisältämiä tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Mikäli uutiskirjeen tai blogin tilaaja esittää toiveen lopettaa tilaaminen, hänen tietonsa poistetaan rekisteristä, eikä niitä säilytetä myöskään rekisterin ulkopuolella.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä. Viestintäverkkojen suojauksessa noudatetaan tietoyhteiskuntakaarta ja Viestintäviraston määräyksiä.

Kaikilla rekisteriä käsittelevillä henkilöillä on rekisterinpitäjän myöntämä henkilökohtainen käyttöoikeus. Henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan perusteella pystytään todentamaan kaikki sisäänkirjautumiset.

Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat tiedot ja vaatia virheellisen tiedon korjaamista rekisterissä. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää LabroTek Oy:tä käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Tarkastus- ja oikaisupyynnöt sekä ilmoitus kielto-oikeuden käyttämisestä tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen LabroTek Oy, Asiakaspalvelu, Kiilakiventie 1, 90250 Oulu.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä, eli niin kutsuttu ”oikeus tulla unohdetuksi”. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle osoitteeseen LabroTek Oy, Asiakaspalvelu, Kiilakiventie 1, 90250 Oulu.

Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

 

Ota yhteyttä