Huolto, ylläpito sekä kalibrointi palvelut

LabroTek Oy:n huolto, ylläpito sekä kalibrointi palvelut Suomessa:

Huoltomme laajuus ja toiminta:

Huoltotehtävissä työskentelevillä henkilöillämme on  lakisääteiset (TUKES ) sertifikaatit kylmäaineiden kanssa tehtävään työskentelyyn (mm. vuototarkastukset, EU-direktiivi 517/2014 , suora- ja epäsuoratarkastus ) sekä sähkölaitteiden kanssa työskentelyyn vaadittavat lakisääteiset luvat (TUKES). Työturvallisuuskortit ovat myös luonnollisesti voimassa.

Kaikki LabroTek Oy:n  käyttämät mittauslaitteet sekä anturit käyvät vuosittain ulkopuolisessa kalibroinnissa (ISO/IEC 17025 / Swedac/ DAkks ).

LabroTek Oy vastaa kaikkien toimittamiensa olosuhdesimulointi sekä mittaus- testauslaitteiden huolloista/ takuu huolloista Suomessa. Mikäli tarvitset muiden laitemerkkien varaosa- tai huoltopalveluita, voit olla meihin suoraan yhteydessä.

LabroTek Oy tarjoaa huolto, ylläpito sekä kalibrointi palvelut seuraaville maahantuomilleen laitteille Suomessa:

 • ARALAB sääkaapit- olosuhdekaapit, akkutestauskaapit, kasvatuskaapit  ja kasvatushuoneet
 • ASCOTT, korroosio- ja suolasumukammiot
 • ATLAS UV
 • ATLAS Xenon
 • ATLAS Solar kaapit
 • DONGLING, LDS, TIRA  täristinjärjestelmät, vahvistimet, sekä täristimien ohjaimet
 • HYDRAJAWS ulosvetotestilaitteet
 • WANCE, IBERTEST vetokoneet
 • GBPI pakkaustestaus ja analyysilaitteet
 • Dytran kiihtyvyysantureiden kalibroinnit ( myös muut merkit ja mallit )
 • Täristinohjaimien kalibroinnit ( kaikki merkit ja mallit )
 • ROBIN RADAR, drone tutkalaitteet,  vuosihuollot, ylläpidot, varaosat

Huoltosopimukset ja elinkaariajattelu

Me LabroTek Oy:ssä ajattelemme  olosuhdesimulointi sekä mittaus- ja testauslaitteiden elinkaarta yhtenä kokonaisuutena. Säännöllinen huolto ja laitteista huolehtiminen takaa pitkän käyttöiän. Tarjoamme vuosihuoltosopimukset kaikkiin myymiimme olosuhdesimulointi sekä mittaus- testauslaitteisiin asiakkaidemme toiveet huomioon ottaen.

 

 

Ota yhteyttä