Huoltopalvelut

LabroTek Oy:n huoltopalvelut Suomessa:

Huoltopalvelumme kattavuus:

Huoltotehtävissä työskentelevillä henkilöillämme on luonnollisesti kaikki lakisääteiset (TUKES) sertifikaatit kylmäaineiden kanssa tehtävään työskentelyyn (mm. vuototarkastukset, EU-direktiivi 517/2014 , suora- ja epäsuoratarkastus ) sekä sähkölaitteiden kanssa työskentelyyn vaadittavat lakisääteiset luvat (TUKES).

Työturvallisuuskortit ovat luonnollisesti voimassa kaikilla työntekijöillä.

LabroTek Oy vastaa kaikkien maahantuomiensa olosuhdesimulointi sekä mittaus- testauslaitteiden huolloista sekä kalibroinneista Suomessa. Tarvittaessa avustamme myös muiden merkkien huolloissa.

LabroTek Oy:n huolto, ylläpito sekä kalibrointi palvelut Suomessa:

  • ARALAB sääkaapit- olosuhdekaapit, akkutestauskaapit, kasvatuskaapit  ja kasvatushuoneet
  • ASCOTT, korroosio- ja suolasumukammiot
  • ATLAS testikaapit
  • RMS, DL, LDS (B&K), TIRA  täristinjärjestelmät, vahvistimet, sekä täristimien ohjaimet
  • Vibration Research (VR ) täristinohjaimet
  • HYDRAJAWS ulosvetotestilaitteet
  • WANCE, IBERTEST vetokoneet
  • GBPI pakkaustestaus ja analyysilaitteet
  • RobinRadar tutkalaitteet
  • Kiihtyvyysantureiden kalibroinnit merkistä riippumatta

Elinkaariajattelumme

LabroTek Oy:ssä ajattelemme olosuhdesimulointi sekä mittaus- ja testauslaitteiden elinkaarta yhtenä kokonaisuutena. Säännöllinen huolto ja laitteista huolehtiminen takaa vuosikymmenien käyttöiän ja investointien kannattavuuden. Tarjoamme asiakkaiden halutessa ylläpitosopimukset kaikkiin maahantuomiimme olosuhdesimulointi sekä mittaus- testauslaitteisiin.

 

 

Ota yhteyttä