Aineenkoestuskoneet, vetokoneet, materiaalitestaus

"Paljonko tuota kuminauhaa voi venyttää rikkomatta sitä?"

Vetokoneet, aineenkoestuskoneet, materiaalitestaus/pendulum testaus sekä materiaalien muiden ominaisuuksien tutkimus ja analysointi

Materiaalien testauslaitteistomme tulevat kahdelta toimittajaltamme WANCE groupilta, sekä LABTHINK Internationalilta

Olemme toimittaneet molempien valmistajien laitteita Suomeen sekä muihin Pohjoismaihin.

Lisävarusteet, esimerkiksi erilaiset extensometrit tulevat EPSILON TECH toimittajaltamme.

Wance:n vetokoneita/aineenkoestuslaitteita voidaan käyttää kaikkien materiaalien mekaanisten ja dynaamisten ominaisuuksien määrittämiseen.  Testausalueita ovat mm. veto-, puristus-, leikkaus- ja taivutuslujuudet. Laitteilla voidaan tehdä myös sykliä testauksia materiaalin väsymisominaisuuksien määrittelyyn.

Labthink ratkaisuista löytyy vielä laajempi valikoima materiaalien erilaisten ominaisuuksien mittauksiin soveltuvia ratkaisuita, satoja standardit täyttäviä laitteistoja mm. ISO, TAPPI, ASTM, DIN, JIS jne. Kerro meille testausstandardi vaatimuksesi, niin me löydämme siihen oikean testilaite ratkaisun.

 

Voima-alueet ovat laajat riippuen testauksen tarpeesta aina 2000 kN saakka.

 • Sähköiset ja hydrauliset vetokoneet useassa voimakokoluokassa aina 2000kN asti
 • Iskuvasaratestilaitteet
 • Lujuustesterit ( Rockwell, Brinell )
 • Pakkaustestauksen laitteistot ISO; TAPPI; ASTM, DIN, JIS
 • Tutkitaanko pakkausmateriaaleista esim. hapen tai muiden kaasujen läpäisy kykyä
 • Hankauskestävyyttä, pakkausten avausta, puhkaisua, kitkaa jne
 • Extensometrit, kosketuksella tai kosketuksettomat
 • Lämpökaappi ja vetokoneyhdistelmät
 • Voimakennot, taivutusjigit, ja asiakkaiden piirustuksien mukaan tehtävät jigit ja kiinnittimet
 • Servohydrauliset -ja tavalliset vetoleuat ja varusteet, tai asiakaskohtaiset jigit ja kiinnikkeet piirustuksien mukaan
 • Sulaindeksilaitteet
 • HDT/VICAT laitteistot
 • Hydrostaattiset painelaitteistot 20MPa saakka

 

Kiinnitystarvikkeet piirustuksien mukaan tai ao. standardien mukaan.

( mm. ISO, ASTM, EN, GOST, DIN, AiTM, TAPPI, BS, UNI jne )

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: TH240k-S20-2Ko-EBP.JPG Description: TH238.jpg Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: TH240k -S20 -S30 -S50-

  Description: tn_TH2700_.jpg

 

Extensometrimme, myös laajalle lämpötila-alueelle sopivat versiot.

 

Millaisen aineenkoestus/vetokoneen/ materiaalitestauksen laitteiston tarvitset?

Haluamme varmistaa, että saat aina tarpeitasi vastaavat laitteet. Tästä huolimatta kannattaa miettiä seuraavia kysymyksiä:

 • Tarvitaanko testeissäsi 1N vai 2000 kN voimaa?
 • Tutkitaanko pakkausmateriaaleista esim. hapen tai muiden kaasujen läpäisy kykyä
 • Hankauskestävyyttä
 • Suoritetaanko testit erikoisolosuhteissa? Tietyssä lämpötilassa, kovassa pakkasessa tai korkeissa lämpötilassa – ja haetaanko mahdollisesti nopeaa lämpötilan muutosta testinaikana ?
 • Mitkä ovat mahdolliset standardit, jotka tulee täyttää testauksen osalta?
 • Kappaleiden koko, materiaalit ja vahvuudet
 • Mahdollisesti standardi jonka mukaan testit on suoritettava

Muutamia alueita aineenkoestuslaitteille:

Väsyminen

Tietokoneet eivät pysty aina ennustamaan materiaalien sisäisiä pieniä vikoja ja säröjä. Tästä johtuen tietokonemallit ovat pahamaineisen epätarkkoja ennustamaan väsytettävien osien kestävyyttä.

Väsymiskokeiden tarkoitus on hankkia luotettavaa käytännön tietoa väsyttävien rasitusten vaikutuksista materiaaleissa ja osissa. Tuloksista saadaan tärkeää tietoa muun muassa seuraavista seikoista:

 • Milloin väsymisrasitus saa aikaisimmillaan aikaiseksi niin isoja säröjä, että ne voidaan havaita paljaalla silmällä?
 • Kauanko säröjen ilmaantumisen jälkeen kestää, ennen kuin säröt johtavat esimerkiksi vakaviin rakennevaurioihin ?

Vetokokeet

Vetokoneilla selvitetään, paljonko voimaa tarvitaan vetämään kappale epämuodostuneeksi tai rikki. Esimerkiksi köydet, vaijerit, rakenneteräkset ja puiset rakennusmateriaalit testataan huolellisesti vetokestävyyden osalta, koska vetokokeiden tuloksista voidaan suoraan laskea monia muita materiaalin ominaisuuksia. Vetokestävyydessä on kaksi tärkeää aluetta:

 • Milloin kyseinen osa alkaa selvästi muuttaa muotoaan vedon vaikutuksesta?
 • Milloin kyseinen osa ei enää pysty palautumaan muodonmuutoksesta, kun vetäminen lopetetaan?

Kovuus

Materiaalien kovuus viittaa materiaalin lävistyksenkestoon. Kovat materiaalit eivät mm. naarmuunnu helposti. Testit toteutetaan timantinmuotoisella terävällä piikillä, joka painetaan materiaalin pintaa kohti. Uppoamissyvyys mitataan ja kovuusarvo lasketaan tuloksesta.

Kuluttajatuotteista löytyy paljon pintoja, jotka ovat vaativia kovuuden suhteen tehokkuuden ja ulkonäön kannalta.

Puristus

Puristuskokeet ovat vetokokeiden vastakohta. Materiaalin tai osan puristaminen kertoo paljonko painamista osa kestää. Tämä testaus on myös erityisen tärkeää hyvin monille erilaisten materiaalien valmistajille ja kehittäjille. Puristuskokeet vastaavat mm. seuraaviin kysymyksiin:

 • Paljonko kyseinen rakenneosa tai komponentti kestää puristusta tietyn pituisena ennekuin stabiliteetti tai rakenne kestävyys menetetään?
 • Paljonko puristusta tarvitaan, jotta muodonmuutokset osassa ovat havaittavissa paljaalla silmällä?
 • Paljonko puristusta tarvitaan, jotta osa ei enää palaudu alkuperäiseen muotoonsa puristuksen jälkeen?
 • Edellä olevaa listaa voi jatkaa helposti pidemmäksikin
Ota yhteyttä