Värinmittaus ratkaisut

"Kyllä, koiratkin näkevät värejä, mutta eivät kuitenkaan samalla tavalla kuin me."

LabroTek Oy toimittaa HunterLabin värinmittaus ratkaisut asiakkaille Suomeen.

Hunterlabilla on yli 60 vuoden kokemus värinmittauslaitteiden valmistuksesta ja suunnittelusta.

Hunterlabin sivut tutustumistanne varten: HUNTERLAB

Värinmittaukset mahdollistavat värien tarkastelun ihmissilmää tarkemmin. Silmä on hyvä väline värierojen havaitsemiseen tietyllä tasolla, mutta tuotantoa ajatellen silmämääräinen tarkastus ei välttämättä anna tarpeeksi tietoa värieron suuruudesta tai siitä, miten ko. värit eroavat toisistaan.

Spektrofotometrit mittaavat pintojen spektriominaisuuksia, jotka tarkoittavat sitä kuinka paljon valoa pinta heijastaa tai välittää kullakin aallonpituudella. Spektrofotometri on ainoa mittalaite, jolla voidaan eritellä päivänvalossa ja esimerkiksi hehkulampun valossa kuvatun pinnan erilaisuus.

Spektrofotometrin todellinen arvo on siinä, että se pystyy toimimaan densitometrinä ja/tai kolorimetrinä ja sen on laajemmin säädettävissä, kuin kumpikaan näistä. Yleisesti voidaan todeta, että spektrofotometri on värien mittauksen monikäyttöisin työkalu.

Värinmittauksella paljon informaatiota

Väriä mitataan värimittarilla, joka antaa numeeriset arvot väreille. Yleisimmin käytettyjä väriarvoja ovat mm. L*a*b*. Kun värille mitataan arvot, eliminoidaan epämääräisyys värien kuvaamisesta. Näin voimme laskea ja tallentaa eri mittausten välinen ero, väriero.

Numeroarvoista nähdään värierojen suunnat, onko kyse vaaleuden muutoksesta värin pysyessä samana, vai onko värisävyssä eroa.

Hunterlab värinmittausratkaisumme

  • Käsikäyttöiset
  • Pöytämallit
  • Online mallisto – reaaliaikaisia mittaustuloksia tuotantoprosessista
  • Asiakaskohtaiset mittausjärjestelmät

 

Ota yhteyttä